banner1.jpg

Kalite Yaklaşımımız

Alabanda Yem Kalite Anlayışımız

Alabanda Yem şirketinde üretim, hammadde temininden satış sürecine kadar azami özen gösterilen, bilimsel veri tabanlı bilgi birikimine dayanan bir süreçtir. Sistemde, ürün kalitesi en önemli kriterdir. Tüketiciye ulaşan her ürünün %100 kalitede olması esastır. Hammaddeler, Alabanda Yem şirketinin onayladığı ve sürekli olarak denetlenen tedarikçilerden temin edilir. Sistemin tüm girdileri belirlenen spesifikasyonlara göre değerlendirilir ve uygun bulunması durumunda üretim başlar.
 
Alabanda Yem olarak üretimlerimizde kalite en önemli önceliğimizdir. Üretimi yapılan tüm kalemler %100 kalite kontrol süreçlerinden geçirilir.
 
Kaliteye bağlılık, eğitim ve sürekli gelişim, yeniliklerin takibi, ölçümleme ve düzenleyici/önleyici çalışmalar kalite yaklaşımımızın vazgeçilmez unsurlarıdır.

Vizyon ve Stratejimiz

Alabanda Yem Vizyon ve Strateji

Alabanda Yem müşterilerine en iyi kalitede yem ürünleri sunmayı amaçlar. Müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun ürün ve hizmetler sunar. 
 
Üstün yem kalitesi ile müşterilerimizin karlı hayvancılık yapabilmesi için teknik danışmanlık hizmeti verir.

Müşteri Memnuniyeti Politikamız

Alabanda Yem Müşteri Memnuniyeti Politikası

Müşteri isteklerini açık, şeffaf, hızlı, güven verici ve müşteri odaklı bir şekilde çözmeyi taahhüt ederiz.
 
Müşteri isteklerini daima kaliteli hizmet sunma anlayışımızla ele alırız. Müşterilerimizden şikayet aldığımız durumda her şikayeti objektif, özenli ve dikkatli bir şekilde inceler ve bu inceleme sonucunda çözüm sunarız. Şikayet ve öneriler paralelinde de kalıcı iyileştirmeleri iş süreçlerimizde uygularız.
 
İstekleri ele alma süreci politika ve hedefleri oluşturulurken yasal ve mevzuata dayalı şartlara (Yem Yönetmeliği, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı vb.), müşteri beklentilerine uyar, çalışanların bildirimlerini dikkate alarak ilerleriz.

BUZAĞI YEMLERİ

buzağı başlangıç, büyütme yemi, yemleri
 

SÜT YEMLERİ

18,19,20,21 protein, mix, konsantre süt yemi
 

BESİ YEMLERİ

besi, başlangıç, geliştirme, büyütme, bitirme, son, arpamix, mix, konsantre yemi
 

KOYUN-KUZU YEMLERİ

koyun, kuzu, toklu, başlagıç, büyütme, yem
 

KEÇİ YEMLERİ

keçi, oğlak, teke, besi, başlangıç, büyütme yemi