banner1.jpg

Koyunlar gebelik dönemlerinde ve süt verirken farklı bakım isterler.

İklim, ırk ve mevsime göre yemleme farklı olur. Koyunlar kuru ot, saman ve kaba yem ile beslenebilir. Kaba yemlerin içeriğinde bazı besin maddeleri az veya hiç yoktur.

Bu sebeple verim düşüktür. Koyun, kuzu ve koçlarınız daha verimli, daha sağlıklı, daha karlı olsun diye doğru besleme seçimleriniz önemlidir.

  • Kuzu Başlangıç Yemi
  • Kuzu Büyütme Yemi 
  • Toklu Besi Yemi
  • Koyun Süt Yemi

BUZAĞI YEMLERİ

buzağı başlangıç, büyütme yemi, yemleri
 

SÜT YEMLERİ

18,19,20,21 protein, mix, konsantre süt yemi
 

BESİ YEMLERİ

besi, başlangıç, geliştirme, büyütme, bitirme, son, arpamix, mix, konsantre yemi
 

KOYUN-KUZU YEMLERİ

koyun, kuzu, toklu, başlagıç, büyütme, yem
 

KEÇİ YEMLERİ

keçi, oğlak, teke, besi, başlangıç, büyütme yemi