banner1.jpg

Süt sığırcılığında dönemsel besşeme ile sizin de hayvanlarınızında yüzü gülsün! Laktasyon süreci, süt verimliliği, büyüme hızı, gebelik durumlarına göre yapılacak doğru besleme seçimleriniz için buradayız.


Süt Yemi 18

Yüksek süt verimini ve süt verim döneminin uzamasını destekler.

%18 ham protein seviyesinde tamamlayıcı süt inek yemidir.
Orta süt verim düzeyine sahip süt sığırlarında kullanılabilir.
Yüksek lezzette ve iştah açıcı niteliktedir.
Toplam selülozu arttırmak için yeter miktarda NDF (Neutral Detergent Fiber) sağlar.
Yüksek süt verimini ve süt verim döneminin uzamasını destekler.
 

Süt Yemi 19

Yüksek süt verimini ve süt verim döneminin uzamasını destekler.

%19 ham protein seviyesinde tamamlayıcı süt inek yemidir.
İyi süt verim düzeyine sahip süt sığırlarında kullanılabilir.
Yüksek lezzette ve iştah açıcı niteliktedir.
Toplam selülozu arttırmak için yeter miktarda NDF (Neutral Detergent Fiber) sağlar.
Yüksek süt verimini ve süt verim döneminin uzamasını destekler.
 

Süt Yemi 20

Yüksek süt verimini ve süt verim döneminin uzamasını destekler.

%20 ham protein seviyesinde tamamlayıcı süt inek yemidir.
Orta ve İyi süt verim düzeyine sahip süt sığırlarında kullanılabilir.
Yüksek lezzette ve iştah açıcı niteliktedir.
Toplam selülozu arttırmak için yeter miktarda NDF (Neutral Detergent Fiber) sağlar.
Yüksek süt verimini ve süt verim döneminin uzamasını destekler.
 

Süt Yemi 21

Yüksek süt verimini ve süt verim döneminin uzamasını destekler.

Yüksek verim düzeyine sahip süt sığırlarında kullanılabilecek %21 ham protein seviyesinde tamamlayıcı süt inek yemidir. 
Sağım dönemindeki süt sığırlarına verilebilecek olan süt yemi miktarı, hayvana verilecek kaliteli kaba yem, silaj miktarına  ve kalitesine göre değişim göstermektedir. 
Süt Yemi 21, günde en az 2 öğün verilmelidir. Sağım sayısına göre 3 ya da 4 kere de verilebilir. 
Yüksek lezzette ve iştah açıcı niteliktedir.
Toplam selülozu arttırmak için yeter miktarda NDF (Neutral Detergent Fiber) sağlar.
Yüksek süt verimini ve süt verim döneminin uzamasını destekler.

BUZAĞI YEMLERİ

buzağı başlangıç, büyütme yemi, yemleri
 

SÜT YEMLERİ

18,19,20,21 protein, mix, konsantre süt yemi
 

BESİ YEMLERİ

besi, başlangıç, geliştirme, büyütme, bitirme, son, arpamix, mix, konsantre yemi
 

KOYUN-KUZU YEMLERİ

koyun, kuzu, toklu, başlagıç, büyütme, yem
 

KEÇİ YEMLERİ

keçi, oğlak, teke, besi, başlangıç, büyütme yemi